top of page

Zvažte prosím příspěvek fondu MENMED  na činnost směřující k naplnění stanovených cílů.

Každý dárce bude informován o tom, na jaký konkrétní účel byl jeho příspěvek použit.

číslo účtu : 41 89 94 80 03 / 5500

Platba na uvedený účet je možná v  CZK, EUR a USD

Dárce může uplatnit hodnotu daru jako tzv. odčitatelnou položku snižující základ daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. U fyzických osob je dar je odčitatelnou položkou od základu daně, pokud jeho hodnota činí alespoň 1.000,- Kč (nebo přesáhne 2 % ze základu daně). U právnických osob musí hodnota jednotlivého daru činit minimálně 2.000,- Kč. Za účelem získání daňové úlevy Vám vystavíme potvrzení o výši daru a zašleme darovací smlouvu, prosím kontaktujte účetní NF : stepanova@erminea.cz

QR banka.jpg
bottom of page