top of page
Platba v  CZK
Platba v EUR
Platba v USD
USD_payments.jpg
404 Illustrated girl holding a branch with a squirrel on top

•    Dárce může uplatnit hodnotu daru jako tzv. odčitatelnou položku snižující základ daně podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
•    U fyzických osob je dar je odčitatelnou položkou od základu daně, pokud jeho hodnota činí alespoň 1.000,- Kč 
•    U právnických osob musí hodnota jednotlivého daru činit minimálně 2.000,- Kč
•    Za účelem získání daňové úlevy Vám vystavíme potvrzení o výši daru a zašleme darovací smlouvu
•    Samozřejmostí bude informování dárce o tom, jakým způsobem byly prostředky které daroval nadaci, využity.

 

bottom of page